Oprogramowanie – aktualizacja przez USB

Aktualizacja oprogramowania odtwarzaczy OPPO za pomocą nośnika USB

 1. Pobierz najnowsze oprogramowanie do odpowiedniego odtwarzacza w dziale “Wsparcie” na stronie oppodigital.pl
  UWAGA: oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnej strony i być odpowiednie dla danego regionu. Oprogramowanie przeznaczone na inne rynki nie będzie działało z odtwarzaczami pochodzącymi z oficjalnej polskiej dystrybucji.
 2. Wypakuj plik z rozszerzeniem .bin do głównego katalogu dysku USB. Jeżeli plik z rozszerzeniem .bin będzie znajdował się w innym katalogu na dysku USB, odtwarzacz nie rozpozna go.
 3. Skorzystaj z funkcji “wysuń urządzenie” w systemie operacyjnym, aby upewnić się, że dane zostały poprawnie zapisane na nośniku i można go bezpiecznie odłączyć od komputera.
 4. Włącz odtwarzacz OPPO i wyciągnij z wnętrza płytę CD/DVD/Blu-ray oraz odłącz inne urządzenia USB podłączone do odtwarzacza.
 5. Włóż nośnik USB z oprogramowaniem w formacie .bin do przedniego lub tylnego gniazda USB w odtwarzaczu.
 6. Odtwarzacz automatycznie wykryje nowe oprogramowanie na nośniku USB i pojawi się okno z pytaniem, czy chcesz dokonać aktualizacji. Jeżeli okno z pytaniem nie pojawi się, wejdź w Ustawienia urządzenia, a następnie w Aktualizacja oprogramowania i wybierz Poprzez USB.
 7. Potwierdź wykonanie aktualizacji. Wyjście video zostanie tymczasowo wyłączone na czas wgrywania nowego oprogramowania. Na panelu frontowym będzie wyświetlany napis “UPGRADING”.
 8. NIE WYŁĄCZAJ URZĄDZENIA, NIE ODŁĄCZAJ ZASILANIA I NIE WCISKAJ ŻADNYCH PRZYCISKÓW W TRAKCIE WYKONYWANIA AKTUALIZACJI.
 9. Po zakończeniu aktualizacji, odtwarzacz wyłączy się i włączy z powrotem.
 10. Sprawdź w menu odtwarzacza, czy wersja oprogramowania zgadza się z założeniami. Wejdź w menu odtwarzacza, Ustawienia urządzenia, a następnie w Informacje o oprogramowaniu.
 11. Po zakończeniu aktualizacji zresetuj urządzenie do ustawień fabrycznych. Wejdź w Ustawienia urządzenia, a następnie w Przywróć ust. fabryczne i Kasuj ustawienia. Po tej czynności przywróć ustawienia według swoich preferencji.
 12. Gratulacje, procedura wgrywania najnowszej wersji oprogramowania zakończyła się.

Uwaga: w razie problemów proszę użyć innego nośnika USB, sformatować go i wgrać firmware od nowa.