OPPO przerywanie dźwięku – telewizor SONY

W czym problem?

Dostajemy zgłoszenia od posiadaczy urządzeń OPPO, którzy mają problem z przerywaniem dźwięku. Dzieje się to głównie w trakcie seansu muzycznego z płytą CD – dlaczego tak jest, wyjaśniamy poniżej.

W jakich okolicznościach występuje przerywanie dźwięku?

Problem pojawia się w momencie, gdy telewizor marki SONY znajdujący się w systemie przechodzi w stan uśpienia – jest wyłączany przyciskiem na pilocie, ale jego dioda czuwania wciąż świeci.

Przerywanie dźwięku pojawia się w dowolnej kombinacji, w której telewizor SONY jest podłączony do systemu przez złącze HDMI – może być podłączony do amplitunera, może być podłączony bezpośrednio do OPPO. Jeżeli telewizor jest połączony bezpośrednio do wyjścia MAIN w odtwarzaczu OPPO, natomiast OPPO połączone jest z amplitunerem przez wyjście AUDIO ONLY, przerywanie dźwięku będzie nadal występować.

Z jakimi modelami urządzeń występuje problem?

Ze zgłoszeń które otrzymujemy wynika, że problem dotyczy głównie telewizorów SONY opartych o system Android. Wśród zgłoszonych modeli pojawiły się między innymi:

  • Sony SD-8505
  • Sony XE-9005
  • Sony A1

Ze strony OPPO dotknięte są odtwarzacze:

  • BDP-103/BDP-103D
  • BDP-105/BDP-105D
  • UDP-203
  • UDP-205

Problem prawdopodobnie dotyczy także innych modeli telewizorów SONY, które nie zostały wyszczególnione.

Jaka jest przyczyna przerywania dźwięku?

Zebrane informacje wskazują na to, że problematyczne telewizory wysyłają w trakcie uśpienia ogromną ilość zapytań przez HDMI do innych urządzeń znajdujących się w systemie, a tym samym zakłócają ich pracę.

Czy tylko odtwarzacze OPPO są podatne na przerywanie dźwięku?

Absolutnie nie. Z naszych wewnętrznych testów oraz z informacji docierających do nas od innych podmiotów z naszej branży, zdecydowana większość urządzeń podłączonych przez HDMI do systemu ma problemy z przerywaniem dźwięku. Istnieją też udokumentowane przypadki, w których zakłócany był sprzęt wizyjny.

Co mogę zrobić, żeby wyeliminować przerywanie dźwięku?

W przypadku odtwarzaczy OPPO znaleźliśmy 3 sposoby, żeby wyeliminować opisywane zjawisko:

  1. Na czas odsłuchu muzyki należy odłączyć telewizor SONY od systemu. Można odłączyć go od prądu lub odłączyć go od HDMI (po stronie telewizora lub odtwarzacza/amplitunera). Rozwiązanie jest skuteczne w 100%, jednak niezbyt wygodne.
  2. Jeżeli odtwarzamy muzykę z odtwarzacza OPPO, możemy wykorzystać tryb Pure Audio. Na pilocie zdalnego sterowania do OPPO należy wcisnąć przycisk „Pure Audio”, a zostaną odłączone wszelkie mechanizmy odpowiedzialne za obróbkę obrazu, jednak telewizor nie przejdzie do stanu czuwania. Rozwiązanie jest skuteczne w 100%, jednak w przypadku telewizorów ze słabszą czernią może ona rozpraszać w trakcie odsłuchu.
  3. W wielu modelach, jednak nie wszystkich, pomaga przełączenie przewodu HDMI do wejścia HDMI 3 w telewizorze SONY. W następnej kolejności należy zmienić ustawienie dla tego wejścia (HDMI3) na „Kolor rozszerzony” (nazwa ustawienia może różnić się w zależności od modelu).Aby zmienić kolor na rozszerzony, należy wykonać następujące kroki:

3.1 wejść w ustawienia

3.2 wejść w ustawienia wejść HDMI

3.3 wejśc w ustawienia „Format sygnału HDMI”

3.4 dla wejścia HDMI3 wybrać „Format rozszerzony”

Rozwiązanie to przeważnie jest najwygodniejsze, jednak pozbawia nas działania HDMI ARC. W tym celu można wykorzystać wyjście optyczne z telewizora, z którego sygnał można poprowadzić z powrotem do amplitunera / DAC / procesora kina domowego. Ten sposób pomógł w około 90% analizowanych przez nas przypadków.

W związku z powyższym oświadczamy, że problem z przerywaniem dźwięku w systemach audio-video, w których do jednego amplitunera podłączone jest urządzenie marki OPPO oraz telewizor SONY przełączony w tryb czuwania za pomocą protokołu HDMI, nie wynika z nieprawidłowej pracy urządzeń marki OPPO.