Udostępnianie muzyki z iPad iPhone

Artykuł ten skierowany jest do użytkowników odtwarzaczy OPPO BDP-103EU, BDP-103D (EU), BDP-105EU oraz BDP-105D (EU), którzy chcieliby mieć w swoich odtwarzaczach dostęp do plików multimedialnych zmagazynowanych na urządzeniach iPad / iPhone.

Przedstawiamy 2 rozwiązania umożliwiające odtwarzanie zdjęć, muzyki i filmów zmagazynowanych na urządzeniach iPad / iPhone za pośrednictwem odtwarzaczy OPPO:

Pierwsze rozwiązanie:

Wykorzystujemy urządzenie Apple TV podłączone do wejścia HDMI w OPPO – takie połączenie pozwala na wysłanie obrazu i dźwięku z urządzeń Apple na dowolne urządzenie z wejściem HDMI.Jest to najprostsza i najbardziej uniwersalna konfiguracja. Urządzenie Apple TV można nabyć w salonach firmowych Apple oraz sklepie internetowym Apple:http://store.apple.com/pl/browse/home/shop_appletv/family/appletv

Drugie rozwiązanie:

Gdy nie chcemy używać dodatkowych urządzeń (Apple TV), można za pomocą aplikacji iMediaShare stworzyć serwer plików DLNA na danym urządzeniu (iPad / iPhone). Warunkiem działania takiego połączenia jest podłączenie obu urządzeń (OPPO oraz iPod / iPhone) do tej samej sieci lokalnej.Aplikację iMediaShare można nabyć w serwisie Apple AppStore.

Aby udostępnić filmy, muzykę i zdjęcia z iPad / iPhone dla odtwarzaczy OPPO za pomocą aplikacji iMediaShare należy:

1. Zainstalować na iPad / iPhone aplikację iMediaShare.

2. Uruchomić aplikację poprzez kliknięcie ikonki iMediaShare.
Otworzy się ekran powitalny z informacją o ładowaniu aplikacji.

Jeśli twój iPad / iPhone znajduje się w trybie „airplanemode” lub nie jest podłączony do sieci, na ekranie ukaże się instrukcja połączenia – krok po kroku.

3. Kliknij ikonkę „CAMERA ROLL PHOTOS” znajdującą się w lewym, górnym rogu ekranu, aby zobaczyć zasoby zdjęć zapisane na twoim iPad / iPhone. Analogicznie, aby przeglądać zasoby muzyczne / filmowe, należy kliknąć ikonkę „MY MUSIC” / „CAMERA ROLL VIDEOS”.

 

4. Wybierz album aby zobaczyć listę zdjęć w formie miniaturek. Dostępne albumy widoczne są na pasku wyboru „Albums” po lewej stronie ekranu.
Analogicznie odbywa się wybór albumu z zasobami muzycznymi czy filmami.

5. Po kliknięciu na miniaturkę wybranego zdjęcia, utworu muzycznego lub filmu pojawi się ekran wyboru urządzenia na którym je udostępnisz.

Uwaga: Jeśli OPPO nie znajduje się na liście urządzeń do wyboru, należy wybrać opcję „Others (Undetected)”, następnie postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

6. Po uruchomieniu odtwarzacza należy przejść do „Home Menu”, aby to zrobić należy kliknąć przycisk „HOME” na pilocie.

7. W „Home Menu” OPPO, należy wybrać opcję „Network”, czyli odtwarzanie plików udostępnionych w sieci lokalnej.

8. Następnie z listy dostępnych urządzeń należy wybrać „iMediaShare Personal”.

9. Następnie należy wybrać rodzaj przeglądanych treści, w przypadku zdjęć będzie to „Photo”, w przypadku muzyki / filmów będzie to „Music” / „Videos”.

10. Można już odtworzyć udostępnione pliki