Instrukcja dodawania napisów do filmów z rozszerzeniem MKV

Instrukcja dodawania napisów do filmów z rozszerzeniem  MKV

Do dodania napisów w formacie *.SRT użyjemy darmowego programu MKVmerge GUI, który jest częścią pakietu MKVtoolnix. Program jest darmowy i dostępny do pobrania na stronie np. videohelp.com

Po pobraniu i zainstalowaniu programu MKVtoolnix na pulpicie pojawi nam się skrót do MKVmergeGui. W celu rozpoczęcia procedury dodawania napisów w formacie *.SRT do filmu MKV, dobrze jest przygotować sobie wcześniej napisy stosownie dopasowane do filmu. Gdy napisy oraz film są przygotowane, możemy przystąpić do łączenia napisów z plikiem filmowym.

Dwukrotnym kliknięciem myszki otwieramy program MKVmergeGui. Po otworzeniu programu ukażą nam się cztery zakładki. Nas interesuje zakładka „input”. Obok rubryki „input files” znajduje się przycisk „Add” za jego pomocą którego dodajemy plik video oraz napisy, jakie chcemy dodać do filmu.

Po kliknięciu na przycisk „Add” ukaże nam się okno w którym wskazujemy lokalizację wcześniej przygotowanych plików.

Po wskazaniu lokalizacji wybranych plików, zaznaczamy wybrany  film oraz napisy które zamierzamy dodać, następnie klikamy przycisk otwórz. Wybrane pliki pojawią się w oknie „tracks”.

Następnym krokiem będzie określenie języka napisów ( czysto informacyjnie ). W tym celu zaznaczamy pozycję  z napisami ( krok 4), następnie w zakładce „Language” (krok  5) wybieramy opcję: Pol (Polish).  Wybranie tej opcji jest o tyle istotne, że w przypadku filmów, które zawierają kilka wersji językowych będzie nam łatwiej wybrać wersję polską podczas oglądania filmu.

Aby napisy polskie otwierały się automatycznie przy otwieraniu  filmu, musimy ustawić im odpowiednią flagę. W menu „Default  track flag” wybieramy opcję „Yes”

Następnie przechodzimy do wskazania folderu do którego zostanie skopiowany gotowy film z dodanymi napisami, w tym celu klikamy na ikonkę „Browse” (krok 7)

Ostaniem etapem jest rozpoczęcie muxingu, w tym celu wciskamy przycisk „Start muxing” (krok 8).

Po zakończeniu operacji możemy się cieszyć  plikiem video z dodanymi polskimi napisami.