Oprogramowanie Sonica DAC

Zmiany w najnowszej wersji oprogramowania głównego

Uwagi:

 1. Po aktualizacji najnowszej wersji oprogramowania nie będzie możliwości cofnięcia się do poprzedniej wersji oficjalnej lub publicznej beta oprogramowania. Nie będzie natomiast problemu przy aktualizacji nowych wersji oprogramowania w przyszłości.
 2. To oprogramowanie jest kompatybilne z aplikacją OPPO Sonica na systemy Apple iOS oraz android w wersji 2.2 lub nowszej.

W porównaniu do poprzedniej wersji oprogramowania (Sonica-33-0422) główne zmiany zawarte w tej wersji są następujące:

 1. Poprawa jittera oraz osiągów filtrów cyfrowych
 2. Rozwiązano problem gdzie po naciśnięciu przycisku “Mute” na pilocie do OPPO HA-1 mogło czasem zmienić źródło w Sonica DAC na optyczne.

W porównaniu do poprzedniej wersji oprogramowania (Sonica-27-0120) główne zmiany zawarte w tej wersji są następujące:

 1. Dodano wsparcie w aplikacji Sonica dla przełączania źródeł w Sonica DAC.
 2. Zredukowano niskopoziomowe szumy powodowane przez interferencję sygnału Wi-Fi, które mogły być słyszane podczas korzystania z wyjścia zbalansowanego.
 3. Rozwiązano problem gdzie pauza nie działała z niektórymi formatami audio  podczas korzystania z Logitech Music Server.
 4. Rozwiązano problem gdzie funkcja „Stop All” nie zatrzymywała strumienia ze Spotify do Sonica DAC.
 5. Rozwiązano problem gdzie urządzenia Sonica grające strumień ze Spotify były tymczasowo zablokowane w Spotify.
 6. Rozwiązano problem gdzie wszystkie katalogi na zewnętrznym dysku USB wyglądały na puste.
 7. Rozwiązano problem przerywania podczas odtwarzania niektórych plików 192/24 FLAC.
 8. Rozwiązano problem gdzie piosenki były nieumyślnie pomijane po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku „seek”.

Zmiany w najnowszej wersji oprogramowania modułu USB DAC

W porównaniu do poprzedniej wersji oprogramowania (USB-0109) główne zmiany zawarte w tej wersji są następujące:

 1. Rozwiązano problem trzasków podczas odtwarzania pewnych formatów (M4A, 44,1kHz, 48kHz) w trakcie korzystania z USB DAC na urządzeniach z systemem MAC OS.
 • Instrukcja aktualizacji oprogramowania modułu USB DAC w OPPO Sonica DAC

  UWAGA: proces aktualizacji oprogramowania jest prostym i raczej bezproblemowym procesem, jednak przed przystąpieniem do poniższych instrukcji należy upewnić się, że źródło zasilania OPPO Sonica DAC jest stabilne i nie jest narażone na gwałtowne zaniki prądu, które mogłyby przeszkodzić w instalacji nowego oprogramowania i uszkodzić urządzenie.

  Aktualizacja oprogramowania przez urządzenie z systemem MAC OS

  1. POBIERZ – aplikację oraz pliki aktualizacyjne
  2. Podłącz port USB DAC IN z tyłu obudowy Sonica DAC z komputerem z systemem MAC
  3. Wypakuj pobrane archiwum .ZIP
  4. Uruchom aplikację
  5. Z poziomu aplikacji wyszukaj i otwórz plik .BIN a następnie wciśnij „Upgrade” (Aktualizuj).
  6. Po aktualizacji powinieneś zobaczyć „USB-0110” na wyświetlaczu na panelu frontowym w zakładce „Firmware Version Display”.

  Aktualizacja oprogramowania przez komputer z systemem Windows

  W celu podłączenia Sonica DAC do komputera z systemem Windows konieczny jest sterownik USB DAC. Instrukcję dotyczącą jego instalacji znajdziesz tutaj.

  1. POBIERZ – aplikację oraz pliki aktualizacyjne
  2. Podłącz port USB DAC IN z tyłu obudowy Sonica DAC z komputerem z systemem Windows
  3. Wypakuj pobrane archiwum .ZIP
  4. Uruchom OPPOUSBAudioDfu.exe
  5. Z poziomu aplikacji wyszukaj i otwórz plik .BIN a następnie wciśnij „Start”
  6. Po aktualizacji powinieneś zobaczyć „USB-0110” na wyświetlaczu na panelu frontowym w zakładce „Firmware Version Display”.
 • Instrukcja aktualizacji oprogramowania głównego OPPO Sonica DAC

  Istnieją dwa proste sposoby na zaktualizowanie oprogramowania OPPO Sonica DAC.

  1.  Przez Internet (jeżeli OPPO Sonica DAC jest podłączony do sieci)
   Jest to najprostsza i najszybsza metoda.
  2. Przez dysk zewnętrzny USB (jeżeli OPPO Sonica DAC nie jest podłączony do sieci)
   Konieczne będzie skorzystanie z komputera oraz pustego dysku zewnętrznego USB

  UWAGA: proces aktualizacji oprogramowania jest prostym i raczej bezproblemowym procesem, jednak przed przystąpieniem do poniższych instrukcji należy upewnić się, że źródło zasilania OPPO Sonica DAC jest stabilne i nie jest narażone na gwałtowne zaniki prądu, które mogłyby przeszkodzić w instalacji nowego oprogramowania i uszkodzić urządzenie.

  Aktualizacja oprogramowania przez Internet

  1. Włącz OPPO Sonica DAC. Upewnij się, że urządzeni jest podłączone do Internetu.
  2. Uruchom aplikację Sonica na swoim urządzeniu mobilnym (do pobrania na iOS lub Android). Aplikacja poinformuje cię o możliwości aktualizacji oprogramowania jeżeli takowe jest dostępne. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji.
  3. Jeżeli aplikacja nie poinformuje cię o możliwości aktualizacji, wybierz Ustawienia (Settings), Urządzenie (About), a następnie Sprawdź Aktualizację (Check for Device Updates). Sonica DAC zacznie automatycznie sprawdzi czy na serwerze OPPO jest nowsza wersja oprogramowania.
  4. PODCZAS AKTUALIZACJI NIE ODŁĄCZAJ URZĄDZENIA OD PRĄDU, ANI NIE NACISKAJ ŻADNYCH PRZYCISKÓW, POZA TYMI KTÓRE KONIECZNE SĄ DO WYKONYWANIA INSTRUKCJI PODANYCH W APLIKACJI.
  5. W celu zakończenia procesu instalacji Sonica DAC automatycznie wyłączy się i uruchomi ponownie.
  6. Powtórz czynności od pkt. 3 wzwyż dopóki aplikacja nie poinformuje cię, że zainstalowana wersja oprogramowania jest najnowsza. Zapewni to, że urządzenie będzie miało zainstalowane wszystkie elementy aktualizacji oprogramowania.
  7. Gratulacje! Ukończyłeś proces aktualizacji.

  Aktualizacja oprogramowania przez dysk zewnętrzny USB

  1. POBIERZ –  plik .BIN dla najnowszej wersji oprogramowania
  2. Podłącz zewnętrzny dysk (FAT32) USB do komputera i zapisz na nim plik Sonica.bin. Upewnij się, że plik znajduje się w głównym katalogu dysku.
  3. Wyciągnij bezpiecznie dysk USB z komputera
  4. Włącz OPPO Sonica DAC.
  5. Umieść dysk USB zawierający aktualizację oprogramowania w porcie USB na panelu przednim OPPO Sonica DAC.
  6. Odczekaj około 2 minut do czasu aż na wyświetlaczu pojawi się logo OPPO.
  7. W trakcie procesu instalacji Sonica DAC automatycznie wyłączy się i uruchomi ponownie.
  8. Następnie wyciągnij dysk USB z urządzenia
  9. Gratulacje! Ukończyłeś proces aktualizacji.
 • Najnowsza wersja oprogramowania głównego

  Data publikacji: 15.05.2017
  Main Version: Sonica-33-0511
  MCU Version: MCU-09-0306

  W celu sprawdzenia zainstalowanej aktualnie wersji oprogramowania należy na panelu frontowym urządzenia przejść do zakładki „Firmware Version Display” i znaleźć „Firmware”. Alternatywnie można również sprawdzić to w aplikacji OPPO Sonica- przejdź do „Settings> About> About Sonica> Device Information> Version

  Najnowsza wersja oprogramowania modułu USB DAC

  Data publikacji: 27.02.2017
  Version: USB-0110

  W celu sprawdzenia zainstalowanej aktualnie wersji oprogramowania należy na panelu frontowym urządzenia przejść do zakładki „Firmware Version Display” i znaleźć „USB DAC”